Yazar arşivi

Yükletin ne anlama gelir? Yükletin ne demektir
Yükletin ne anlama gelir? Yükletin ne demektir

Yükletin nedir? Yüklemek fiilini yapmak veya yaptırmak, yük koymak, tahmil etmek.

Yüklet nedir? Yüklet ne anlama gelir?
Yüklet nedir? Yüklet ne anlama gelir?

yüklet ne demektir? Yük hayvanı. Katar katar develerim gerekirse/ona yüklet olsun-dede korkud

Yüklenme nedir? Yüklenme ne demek
Yüklenme nedir? Yüklenme ne demek

Yüklenme anlamı nedir? 1. Kendine yüklemek. 2. Kendi ağırlığını vermek: duvara yüklenip du­ruyor, ama yıkamıyor. 3. Taşıma vasıtasına yük koymak: kamyon yüklendi. 4. çok üstüne düşmek, zorlamak, musallat ol­mak. 5. Üstüne almak, bîr işi yapmayı kabul etmek, taahhüt etmek. 6. Hâmile kalmak.

Yüklenilmek ne demek
Yüklenilmek ne demek

Yüklenilmek nedir ne anlama gelir?  yüklemek fiiline konu olmak.

Yüklenicilik ne demek
Yüklenicilik ne demek

Yüklenicilik nedir ne anlama gelir bir işi yüklenme, yapmayı taah­hüt etme, müteahhitlik.

Yüklenici nedir? Yüklenici ne demek
Yüklenici nedir? Yüklenici ne demek

Yüklenici ne anlama gelir? Birisi yüklenen, yapmayı taahhüt eden, müteahhit.

Mum nedir? Mum ne demek
Mum nedir? Mum ne demek

Mum ne demektir? 1. Dökülmüş balmumu veya kamaş­tırılmış içyağı ile yapılan aydınlatma âleti, şem’a. 2. Balmumu. 3. Işık şiddeti ölçüsü.  

Mukallit nedir? Mukallit ne demek
Mukallit nedir? Mukallit ne demek

Mukallit ne demektir? 1. Taklitçi, taklit eden. 2. Baş­kasının reyi ile amel eden. 3. Bir müetehidin reyine bağlı olarak hareket eden.

Mukallidlik nedir? Mukallidlik ne demek
Mukallidlik nedir? Mukallidlik ne demek

Mukallidlik ne demektir? Taklitçilik demektir.

Mukallid nedir? Mukallid ne demek
Mukallid nedir? Mukallid ne demek

Mukallid ne demektir? 1. Taklitçi, taklit eden. 2. Baş­kasının reyi ile amel eden. 3. Bir müetehidin reyine bağlı olarak hareket eden.

Mukalled nedir? Mukalled ne demek
Mukalled nedir? Mukalled ne demek

Mukalled ne demektir? Taklit edilen demektir.

Mukaffa nedir? Mukaffa ne demek
Mukaffa nedir? Mukaffa ne demek

Mukaffa ne demektir? Kafiyeli demektir.

Mukaddir nedir? Mukaddir ne demek
Mukaddir nedir? Mukaddir ne demek

Mukaddir ne demektir? 1. Takdir eden, Allah. 2. Kıy­met biçen, değerlendiren.

Mukaddime nedir? Mukaddime ne demek
Mukaddime nedir? Mukaddime ne demek

Mukaddime ne demektir? 1. Başta ve asıl maksada gir­meden önce yazılan veya söylenen şey, baş­langıç, giriş, medhal, önsöz, dibace. 2. Öncü kuvvet. 3. Haldun’un tarihe dair eserinin giriş kitabı.

Mukaddim nedir? Mukaddim ne demek
Mukaddim nedir? Mukaddim ne demek

Mukaddim ne demektir? Takdim eden, sunan.

Mukaddesleştirmek nedir? Mukaddesleştirmek ne demek
Mukaddesleştirmek nedir? Mukaddesleştirmek ne demek

Mukaddesleştirmek ne demektir? Mukaddes nite­lik vermek.

Mukaddesatçılık nedir? Mukaddesatçılık ne demek
Mukaddesatçılık nedir? Mukaddesatçılık ne demek

Mukaddesatçılık ne demektir? Mukaddesatçı olma hali.

Mukaddesatçı nedir? Mukaddesatçı ne demek
Mukaddesatçı nedir? Mukaddesatçı ne demek

Mukaddesatçı ne demektir? 1. Mukaddes şeylere bağlı olan. 2. Müslüman.

Mukaddesat nedir? Mukaddesat ne demek
Mukaddesat nedir? Mukaddesat ne demek

Mukaddesat ne demektir? Mukaddes şeyler, mukaddesler; kudsî, kutlu, mübarek kavramlar.

Mukaddes yük nedir? Mukaddes yük ne demek
Mukaddes yük nedir? Mukaddes yük ne demek

Mukaddes yük ne demektir? Kudsiyetinden, manevî tarafından ötürü kabul edilen mükellefiyet.

Mukaddes nedir? Mukaddes ne demek
Mukaddes nedir? Mukaddes ne demek

Mukaddes nedemektir? Takdis olunmuş, kutsanmış, mübarek, kutlu, kudsî, aziz, görklü. Etiket: mukaddes ne demek, mukaddes nedir kısaca

Mukabele nedir? Mukabele ne demek
Mukabele nedir? Mukabele ne demek

Mukabele ne demektir? 1. Karşılık verme, karşıla­ma, karşılık. 2. Karşı gelme, karşı koyma, mukavemet etme. 3. Karşılaştırma, İkisini yan yana koyup karşılaştırma, aslıyla baskısı­nı karşılaştırma, tatbik etme. 4. Ezbere Kur’an-i Kerim okurken, Kitap’tan takip ederek karşılaştırma. 5. Karşı karşıya yapılan zikir veya sema.

Yalnız taş duvar olmaz nedir? Yalnız taş duvar olmaz ne demek
Yalnız taş duvar olmaz nedir? Yalnız taş duvar olmaz ne demek

Yalnız taş duvar olmaz ne demektir? Tek kişinin yapacağı İşler sınırlıdır.

Yalnız öküz çifte koşulmaz nedir? Yalnız öküz çifte koşulmaz ne demek
Yalnız öküz çifte koşulmaz nedir? Yalnız öküz çifte koşulmaz ne demek

Yalnız öküz çifte koşulmaz ne demektir? Bazı işler tek başına ya­pılmaz.

Yalnız kalanı kurt kapar (yer) nedir? Yalnız kalanı kurt kapar (yer) ne demek
Yalnız kalanı kurt kapar (yer) nedir? Yalnız kalanı kurt kapar (yer) ne demek

Yalnız kalanı kurt kapar (yer) ne demektir? Topluluktan ayrılan tehlikeye maruz kalır.

Yalnız başına nedir? Yalnız başına ne demek
Yalnız başına nedir? Yalnız başına ne demek

Yalnız başına ne demektir? Başka kimse olmadan, tek ba­şına.

Yalnız nedir? Yalnız ne demek
Yalnız nedir? Yalnız ne demek

Yalnız ne demektir? 1. Tek, bir başına, yanında kimse olmayan. 2. Kimsesiz. 3. Tenha, ıssız. 4. Bir tane, eşsiz 5. Sadece. Yalnız onundu kos­koca meydan ve manzara-Kemâ 6. Ancak, fakat, şu kadar ki.7. Tek başına, yanında kimse olmadan.

Yalman nedir? Yalman ne demek
Yalman nedir? Yalman ne demek

Yalman ne demektir? 1. Dik, sarp. 2. Kesici aletlerde keskin taraf veya uç kısım.

Yallah tazyik nedir? Yallah tazyik ne demek
Yallah tazyik nedir? Yallah tazyik ne demek

Yallah tazyik ne demektir? Hadi bas git, gözüme görün­me. Etiket: Yallah tazyik, yallah tazyik ne demek, arapca yallah tazyik, yallah tanzik ne demek, yallak tazyik nedir

Yallah nedir? Yallah ne demek
Yallah nedir? Yallah ne demek

Yallah ne demektir? Haydi, yürü, git, başla, durma.

Sayfa 1 of 18412345...102030...Son »